Cito zoekt docenten Engels voor constructie COE's

Cito zoekt per direct mbo-docenten Engels uit het examenjaar van een mbo niveau 4 opleiding. Dit vanwege het constructiewerk voor de Centraal Ontwikkelde Examens Engels.

Prototype

Op dit moment wordt er druk gewerkt aan de ontwikkeling van het prototype COE Engels.

Welke vaardigheden centraal worden geŽxamineerd is nog niet vastgesteld. Er wordt onderzocht om het examen Engels te laten bestaan uit de onderdelen lezen en luisteren op niveau B1 van het Europees Referentiekader. 

Werkzaamheden

Cito zoekt per direct docenten Engels voor de ontwikkeling van het pre-pilotexamen. U zoekt programma’s voor kijk-luisteren of leesteksten en construeert opgaven. Dit werk doet u grotendeels thuis. De constructiegroep komt eens in de vier tot zes weken bij Cito bij elkaar om productie en voortgang te bespreken. Meer informatie...