Einde gratis gebruik Taal de Baas


* update januari 2015: Domeinnaam Taal de Baas niet langer beschikbaar

In mei 2011 stelde het Steunpunt taal en rekenen het programma ‘Taal de Baas’ gratis beschikbaar. Nu het programma is uitontwikkeld wil het Steunpunt, met het oog op de beschikbaarheid en doorontwikkeling op langere termijn, ‘Taal de Bbaas’ overdragen aan partijen die dit beter kunnen garanderen dan het Steunpunt. Daarmee komt met ingang van schooljaar 2014 -2015 een einde aan het gratis gebruik van 'Taal de Baas'.

Nieuwe gebruikers
Concreet betekent dit dat docenten tot 31 december 2013 nog gebruikers kunnen aanmelden bij het Steunpunt. Deze gebruikers krijgen tot het einde van het huidige schooljaar (2013-2014) nog gratis toegang tot ‘Taal de Baas’.

Huidige gebruikers
Tot augustus 2014 kunnen ook de huidige gebruikers van 'Taal de Baas' nog gewoon in het programma werken. Op 1 augustus 2014 stopt het Steunpunt met de hosting van 'Taal de Baas'. Vanaf die datum hebben gebruikers dus ook geen toegang meer tot het programma via het Steunpunt.

Augustus 2014
Vanaf 1 augustus 2014 kunt u terecht bij enkele uitgevers die de exploitatie en verdere doorontwikkeling van 'Taal de Baas' op zich hebben genomen. De links hieronder geven u meer informatie over de uitgevers en waar u terecht kunt voor 'Taal de Baas'. Wilt u ook na 1 augustus 2014 gebruik blijven maken van 'Taal de Baas' dan moet u zich bij een van hen aanmelden.