Vooraankondiging 5e rekenconferentie: Rekenen doe je zo?!

Op 11 maart 2014 organiseert het Steunpunt alweer de 5e rekenconferentie voor het mbo. Deze conferentie zal plaatsvinden bij het NBC in Nieuwegein. Schrijf deze datum alvast in uw agenda. Zodra wij het programma rond hebben zullen wij u nader informeren over de inschrijving voor deze bijeenkomst.

Doelgroep

De conferentie richt zich op docenten die rekenles geven of bij wie rekenen in de beroepsgerichte vakken een rol speelt. Daarnaast zijn projectleiders, beleidsmedewerkers en managers die meer willen weten over de huidige stand van zaken rondom implementatie en examinering ook van harte uitgenodigd.

Thema's

De volgende thema's komen tijdens de conferentie aan bod:

  • de professionalisering van de (reken)docent;
  • de eigen vaardigheden van de rekendocent;
  • het gebruik van leermiddelen tijdens de les;
  • een rijk rekenaanbod voor rekenzwakke studenten;
  • een rijk rekenaanbod voor excellente studenten;
  • inhoud en procedure rondom de examinering.

Stand

Zoals elk jaar geven wij organisaties (nascholingsinstellingen, uitgevers, ondersteuningsorganisaties) de gelegenheid om met een stand op het beursplein te staan. U kunt zich hier nu al voor aanmelden via dit formulier.

Workshop

Ook willen wij docenten, projectleiders, rekenco÷rdinatoren van de mbo-instellingen en trainers of adviseurs van ondersteunende instellingen de gelegenheid bieden een workshop te verzorgen op de conferentie. Hiervoor kunt u zich aanmelden via dit formulier.