Voorbeeldtoetsen moderne vreemde talen mbo

Voor de instellingsexamens in de productieve vaardigheden Spreken, Gesprekken voeren en Schrijven zijn voorbeeldtoetsen beschikbaar voor Engels en Duits. Er zijn twee voorbeeldtoetsen Spaans beschikbaar die een omzetting zijn van twee voorbeelden van Duits. De meeste voorbeeldtoetsen zijn op A2 of B1 niveau. Daarnaast vindt u op deze website de beoordelingsmodellen, lege formats en een Handleiding, behorende bij de voorbeeldtoetsen.