Reactie onderwijsraden op voortgangsrapportage 

In september stuurden de minister en staatssecretaris de vijfde voortgangsrapportage implementatie Nederlands en rekenen naar de Tweede Kamer. De onderwijsraden reageren in een gezamenlijke brief aan de vaste Kamercommissie onderwijs op deze voortgangsrapportage. Hieronder kunt u de brief lezen.

Downloads

Reactie onderwijsraden op de voortgangsrapportage (pdf)