‘Het Streefniveau voorbij’ 

Op 29 oktober organiseert Bureau ICE de resultaten van een rendementsonderzoek voor taal- en rekenonderwijs in het mbo. De afgelopen maanden heeft Bureau ICE onderzoek gedaan naar de succesfactoren voor taal- en rekenonderwijs in het mbo. Bureau ICE heeft de data uit het online toetssysteem TOA onderzocht en er zijn op 10 mbo-instellingen diepte-interviews afgenomen. Centraal stond de vraag: Wat werkt en wat zou kunnen werken in taal- en rekenonderwijs?
Op 29 oktober, tijdens de conferentie ‘Het streefniveau voorbij: Bouwstenen voor succesvol taal- en rekenonderwijs’, presenteert Bureau ICE de resultaten van dit rendementsonderzoek. Meer informatie over het onderzoek kunt u vinden op: www.rendementsonderzoek.nl.