Onderzoeksgeld voor praktijkgericht onderwijs


Vanaf 1 januari 2014 is er geld beschikbaar voor praktijkgericht onderwijsonderzoek: onderzoek dat nauw aansluit bij de onderwijspraktijk en praktisch bruikbare kennis en instrumenten voor scholen oplevert. Dit geld wordt uitgezet door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), dat is ondergebracht bij de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Bijeenkomst

Op donderdag 10 oktober 2013 geeft het NRO van 13.00 – 17.30 in de Jaarbeurs in Utrecht meer informatie aan onderwijsprofessionals en onderzoekers over de verdeling van het onderzoeksgeld. Ook kunnen onderwijsprofessionals en onderzoekers hier kennismaken en afspraken maken om gezamenlijk een onderzoeksvoorstel in te dienen. Voor meer informatie en aanmelden kijk op de site van het NRO.

Thema's

Om in aanmerking te komen voor het onderzoeksgeld kunt u tot uiterlijk 28 november 2013 een aanvraag indienen bij het NRO. Het onderzoek moet gaan over één van de drie volgende thema’s:
  • Differentiatie in de klas: hoe kan op scholen een leeromgeving worden ingericht die rekening houdt met cognitieve verschillen tussen leerlingen?
  • De opbrengsten van leren met ict: hoe kunnen ict-toepassingen bijdragen leveren aan het leren van leerlingen en wat vraagt dat van docenten ?
  • Vakdidactiek taal en rekenen/wiskunde: hoe kan de wetenschappelijke kennis op deze vakgebieden worden ingezet voor de verbetering van de lespraktijk, de schoolpraktijk en de opleidingspraktijk?

Voorstel

Financiering wordt aangevraagd in de vorm van een onderzoekersvoorstel, dat onderwijsinstellingen samen met onderzoekers moeten opstellen en indienen. Er kan een bedrag aangevraagd worden tussen de € 50.000 en € 100.000; in totaal is € 1,4 miljoen beschikbaar. De criteria waaraan het onderzoeksvoorstel moet voldoen en de procedure om het voorstel bij het NRO in te dienen zijn hier te vinden.


Ouderbetrokkenheid

Het NRO stelt ook onderzoeksgeld beschikbaar voor onderzoek naar Ouderbetrokkenheid in relatie tot ontwikkeling en loopbaankeuze van leerlingen. Het bedrag dat hiervoor kan worden aangevraagd is € 315.000. Dit kan tot 16 januari 2014. In totaal is
€ 945.000 beschikbaar voor drie verschillende onderzoeken. Kijk hier voor meer informatie.

Met vragen over het onderzoeksgeld en de matchmakingbijeenkomst kunt u terecht bij het secretariaat van het NRO via info@nro.nl of 070- 3440911.