Besluitvorming centrale examinering referentieniveaus mbo-1


Vanaf studiejaar 2010-2011 zijn de referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen van toepassing in het middelbaar beroepsonderwijs. In 2014 neemt de minister een besluit over de invoering van centrale examinering van de referentieniveaus voor mbo-opleidingen op niveau 1 (toekomstige entreeopleidingen). Bij dit besluit neemt de minister de ervaringen mee die zijn opgedaan bij de afname van de pilotexamens 2F bij mbo-1-studenten in studiejaar 2012-2013.

Evaluatie

Op vrijdagochtend 27 september evalueren het College voor Examens, ministerie van OCW, platform Entree en de MBO Raad de opbrengsten van deze pilotexamens. Ook verkennen zij gezamenlijk de uitgangspunten voor het besluit. U bent van harte welkom bij de MBO Raad van 10.00 tot 13.00 uur. 

Aanmelden

Bent u lid van het platform Entree, dan krijgt u een aparte uitnodiging. Bent u geen lid van het platform Entree, dan kunt u zich tot 20 september aanmelden bij Ellen Heijne: e.heijne@mbodiensten.nl.

Meer informatie

Jetske Woudstra: 0348 - 75 35 57 of j.woudstra@mboraad.nl.