Voorbeeldtoetsen moderne vreemde talen mbo

9/10/2013 Voor de instellingsexamens in de productieve vaardigheden Spreken, Gesprekken voeren en Schrijven zijn voorbeeldtoetsen beschikbaar voor Engels en Duits. Er zijn twee voorbeeldtoetsen Spaans beschikbaar die een omzetting zijn van twee voorbeelden van Duits. De meeste voorbeeldtoetsen zijn op A2 of B1 niveau. Daarnaast vindt u op deze website de beoordelingsmodellen, lege formats en een Handleiding, behorende bij de voorbeeldtoetsen.

Vrij te gebruiken
Deze voorbeeldtoetsen en de bijbehorende beoordelingsmodellen, formats en de Handleiding zijn vrij te gebruiken. Als u (delen) van de voorbeeldtoetsen, de beoordelingsmodellen en/of de Handreiking voor commerciŽle doeleinden gebruikt, stellen we het op prijs als u hierover eerst met ons contact opneemt.

Handreiking en inspiratie
De voorbeeldtoetsen dienen als handreiking en inspiratie bij het vormgeven van de instellingsexamens voor de moderne vreemde talen. Hoewel er alleen voorbeelden voor Engels en Duits zijn ontwikkeld, laat de omzetting van twee toetsen Duits naar het Spaans zien dat deze voorbeeldtoetsen ook hun waarde hebben voor de ander talen. Omdat dit de eerste voorbeeldtoetsen zijn, zien we graag reacties van gebruikers tegemoet op: info@steunpuntmbo.nl. U kunt de bestanden hieronder downloaden.

Voorbeeldexamens

Formats

Beoordelingsformulieren schrijven

Beoordelingsformulier gesprekken

Beoordelingsformulier spreken