ffRekenen gratis beschikbaar voor exploitanten

Het Steunpunt taal en rekenen verstrekt vanaf dit najaar gratis sublicenties van het programma ffRekenen aan organisaties die dit aan onderwijsinstellingen willen aanbieden. Het programma komt naar verwachting in april 2014 beschikbaar. Als u belangstelling heeft in een sublicentie stuur dan een mailtje naar Rianne Reichardt (r.reichardt@steunpuntmbo.nl) van het Steunpunt. U ontvangt dan een inlogcode die toegang biedt tot het programma. Bent u lid van de GEU, dan kunt u ook daar terecht voor nadere informatie. Als u het programma een keer wilt bekijken ga dan naar de website www.ffrekenen.nl. U kunt dan een demoversie bekijken en een inlogaccount aanvragen.

Over ffRekenen

ffRekenen is een online diagnosticerend en remediŽrend rekenprogramma uitgewerkt door APS en IntraQuest met medewerking van de Hogeschool Utrecht, Alfabeter en ETV.nl. Zij ontwikkelden de rekenen-in-beelddidactiek, bestemd voor leerlingen en studenten met een rekenachterstand. Met het programma wordt onderzocht welke rekenvaardigheden een stagnatie of achterstand in de rekenontwikkeling veroorzaken, en hoe deze achterstanden kunnen worden verholpen.
Nu het programma bijna klaar is wil het Steunpunt taal en rekenen het ter beschikking stellen aan organisaties (uitgeverijen, not-for-profit-organisaties en dergelijke) die het op de markt willen aanbieden, verder willen onderhouden en doorontwikkelen.

Wat kun je met de licentie?

De exploitant van het materiaal verwerft:
- Het gebruiksrecht op ffRekenen voor de duur van de exploitatie.
- Het recht om ffRekenen naar eigen inzicht te ontsluiten tegen zelf gekozen voorwaarden (waaronder de prijs).
- Het recht om ffRekenen naar eigen inzicht te bewerken en verder te ontwikkelen.

Voorwaarden:

- De organisatie moet geŽquipeerd zijn om een product als ffRekenen te kunnen hosten met alle daarbij behorende diensten als het uitgeven en beheren van inlogcodes en een functionerende helpdesk.
- De organisatie moet kunnen aantonen over voldoende continuÔteit te beschikken om het product tenminste voor vijf jaar te kunnen exploiteren.
- De organisatie moet beschikken over voldoende marketing- en saleservaring en capaciteit om het product succesvol te maken.
- Het gebruiks- en bewerkingsrecht is niet exclusief en is niet overdraagbaar. Als u belangstelling heeft om ffRekenen op de markt te brengen en door te ontwikkelen kunt u uw organisatie aanmelden bij het Steunpunt taal en rekenen via bovengenoemd mailadres
U doet dat met opgave van:
- uw naam;
- de organisatie namens wie u uw belangstelling kenbaar maakt;
- adresgegevens;
- telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

Informatiemiddag

Op 26 september 2013 vindt van 14.00 tot 16.00 uur een informatiebijeenkomst plaats in Ede. Hier kunt u de makers van ffRekenen al uw vragen stellen over de redactionele opzet en technische vormgeving van ffRekenen. Bovendien krijgt u toelichting op de exploitatiemogelijkheden en de specificaties van de sublicentie. Als u uw belangstelling kenbaar maakt ontvangt u daarvoor nog een uitnodiging.