Informatiebijeenkomst pilot dyscalculie


Het CvE en het Steunpunt Taal en Rekenen mbo organiseren een voorlichtingsbijeenkomst over de pilot dyscalculie.
Tijdens de bijeenkomst wordt ingegaan op de volgende punten:
  • Inhoudelijke aanpassingen in de rekentoets.
  • De te volgen procedure bij de aanmelding van de kandidaat en de vereisten voor aanmelding.
  • De hulpmiddelen bij de rekentoets.
  • De relatie met het onderwijs.
De bijeenkomst kan zinvol zijn voor contactpersonen, examensecretarissen, rekenco÷rdinatoren en zorgco÷rdinatoren. Aan de hand van de informatie op de bijeenkomsten zal paragraaf 3.2 van de brochure ‘Special Needs Special’ nader worden ingevuld.

Datum

maandag 30 september 2013

Locatie

Aristo Accommodaties | Brennerbaan 150 | Utrecht (route)

Programma

13.30 uur Inloop met koffie en thee
14.00 uur Presentaties in plenaire zaal
16.00 uur Afsluiting met een hapje en drankje

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via deze link.