Voorlichtingsbijeenkomsten pilotexamens contactpersonen COE


Het College voor Examens en Cito organiseren twee voorlichtingsbijeenkomsten over de pilotexamens Nederlands en rekenen in schooljaar 2013-2014. De bijeenkomsten vinden plaats op donderdag 19 september vanaf 13.00 uur in Eindhoven (Evoluon) en op maandag 23 september vanaf 13.00 uur in Utrecht (vergadercentrum Domstad).
Tijdens deze bijeenkomsten zal examenbladmbo.nl gepresenteerd worden. Dit examenbladmbo.nl wordt het medium waar alle informatie en regelgeving die de pilotexamens COE betreft op te vinden zal zijn. Dat betekent dat het Handboek COE als publicatie verdwijnt. De informatie die tot voor kort in het Handboek COE te vinden was, zal nu worden nu geplaatst op Examenbladmbo.nl.
Tijdens deze bijeenkomsten zal ook de activiteitenplanning voor 2013-2104 bekend gemaakt en besproken worden.
U kunt zich via deze link aanmelden.
Let op: de bijeenkomst is alleen bestemd voor contactpersonen COE.