Headstart Ankeronderzoek referentiesets voor toetsontwikkelaars

Het College voor Examens (CvE) biedt ontwikkelaars van referentieniveaugerichte toetsen taal en rekenen de mogelijkheid tot het uitvoeren van een ankeronderzoek Referentiesets. Vanaf 11 juni 2013 kan deze doelgroep een aanvraag indienen voor deelname aan de headstart ankeronderzoek.

Het project Referentiesets taal en rekenen heeft als doel de prestatie-eisen van eenzelfde referentieniveau in toetsen en examens voor alle leerlingen gelijk te stellen, ongeacht het schooltype dat zij volgen. Een referentieset bestaat uit een verzameling opgaven van een bepaald referentieniveau met een bijbehorende referentiecesuur. Via een referentieset kunnen ontwikkelaars van referentieniveaugerichte toetsen taal en rekenen de referentiecesuur van de referentieniveaus overbrengen naar hun eigen toetsen.

Het CvE maakt de referentiesets taal en rekenen naar verwachting vanaf 1 juli 2014 publiek toegankelijk. Het CvE biedt ontwikkelaars van referentieniveaugerichte toetsen taal en rekenen in een eerder stadium de mogelijkheid tot het uitvoeren van een ankeronderzoek, om de referentiecesuur van de referentieniveaus op hun eigen toetsen over te brengen. Er komt daarom een ‘headstart ankeronderzoek’ tussen juli 2013 en juli 2014, waarbij de referentiesets - onder geheimhouding - ter beschikking gesteld worden aan deze doelgroep.

U kunt een aanvraag indienen bij het College voor Examens voor deelname aan de ‘headstart ankeronderzoek’. Het aanvraagformulier is vanaf dinsdag 11 juni 2013 te downloaden op de website www.referentiesets.nl. Daar vindt u meer informatie over de manier waarop u kunt deelnemen aan deze headstart.