Opbrengsten flitsbijeenkomst Examinering Rekenen

Het Steunpunt taal en rekenen mbo en het College voor Examens organiseerden op 29 mei een flitsbijeenkomst over de centraal ontwikkelde examens rekenen, speciaal voor 'nieuwe' rekendocenten.

Tijdens de bijeenkomst gaf Jan Paul de Vries van het College voor Examens een toelichting op de nieuwe conceptsyllabi voor rekenen 2F en 3F. Ook werden examenopgaven van zowel het 2F- als het 3F-examen besproken. Rianne Reichardt van het Steunpunt taal en rekenen mbo gaf een toelichting geven op de regelgeving rondom de centraal ontwikkelde examens en de slaag-/zakbeslissing voor de diverse cohorten.

Downloads: