Handreiking standaarden en eindtermen ve beschikbaar

Tijdens twee conferenties van het Steunpunt ve is de Handreiking bij de standaarden en eindtermen volwasseneneducatie gelanceerd. Deze handreiking is een praktisch handboek met concrete uitwerkingen, voorbeelden en voorbeeldopdrachten bij de standaarden en eindtermen voor de volwasseneneducatie (ve).

Deze standaarden zijn gebaseerd op de beschrijvingen van de niveaus 1F en 2F van het referentiekader Meijerink. Daarbij is nog extra een instroomniveau beschreven onder niveau 1F. Hoewel de Handreiking bij de standaarden en eindtermen volwasseneneducatie ontwikkeld is voor de volwasseneneducatie is deze ook zeer bruikbaar voor het mbo voor onder andere niveau- en voortgangsbepaling op de diverse domeinen van Nederlands en rekenen.

De handreiking is niet te koop, maar (desgewenst per onderdeel) te downloaden en te printen*. Onderstaand is precies de volgorde zoals het in de map zat.

Binnenkort zijn ook de bestanden van de bijgeleverde dvd te downloaden.

* Let op: met name de Handreiking taal is een groot bestand!