CvE-brochure: Special Needs Special

Het College voor Examens heeft een brochure uitgebracht over de regelgeving bij de centrale examinering van studenten met een beperking. De brochure Special Needs Special werd op 15 mei 2013 gepresenteerd tijdens het congres 'Mbo en handicap'. In juli 2014 is een nieuwe brochure verschenen, die geldt voor het schooljaar 2014-2015.

Special Needs Special is een jaarlijks te verschijnen brochure. Op grond van ervaringen kunnen praktische en logistieke zaken jaarlijks worden aangepast.

Download: Special Needs Special [pdf] (versie juli 2014)