Nieuwe conceptsyllabi Nederlands en rekenen 2F en 3F

Er zijn nieuwe concept-syllabi verschenen voor Nederlands en rekenen in het mbo. Er zijn verschillende syllabi voor niveau 2F en niveau 3F. De syllabi beschrijven de exameneisen voor de pilots van de Centraal Ontwikkelde Examens.

Met de syllabus 2F en de syllabus 3F kunnen docenten zich een beeld vormen van wat in de COE wel en niet gevraagd kan worden. De syllybi zijn een hulpmiddel bij de voorbereiding op de COE en treden in werking op 1 augustus 2013.

De syllabi kunnen informatie bevatten over een of meer van de volgende onderwerpen:

  • specificaties van examenstof;
  • begrippenlijsten;
  • bekend veronderstelde kennis;
  • voorbeeldopgaven;
  • toelichting op de vraagstelling.

Download

De syllabi voor Nederlands en rekenen 2F en 3F zijn te vinden op www.examenbladmbo.nl.

Verantwoording

Bij de syllabi hoort een verantwoordingsdocument over de totstandkoming van de syllabus en de keuzes die hierbij zijn gemaakt.