Schema invoering uitslagregels vo

Het ministerie van OCW heeft op 16 april bekendgemaakt hoe de komende jaren de uitslagregels in het vo worden ingevoerd.

Voor havo/vwo-scholen geldt dat leerlingen dit jaar al voor Nederlands ten minste een 5 moeten halen om te kunnen slagen (en in dat geval voor Engels en wiskunde ten minste een 6). Voor vmbo-scholen gaat dat met ingang van 2013-2014 gelden.

Meer hierover leest u in het Flitsbericht vo van 19 april.