Bewijs resultaten taal en rekenen

In de brief van 19 december 2012 heeft de minister van OCW aangegeven dat vanaf het studiejaar 2013-2014 de resultaten op de examens taal en rekenen worden toegevoegd aan de resultatenlijst bij het diploma.

In de brief van 24 april 2013 geeft de minister aan dat het de bedoeling is dat dit wordt gedaan door middel van het uitreiken van een bewijs. Het voornemen is om bij ministeriŽle regeling instellingen te verplichten om een dergelijk bewijs met behaalde resultaten te verstrekken aan de student als deze heeft deelgenomen aan een pilotexamen. Deze ‘Regeling nadere voorschriften pilotexamens’ wordt naar verwachting na de zomer van 2013 gepubliceerd in de Staatscourant.

Voorliggend document en het bijgevoegde format geeft informatie over de eisen die met de voorgenomen regeling worden gesteld aan het bewijs. Met deze informatie kunt u uw voorbereidingen treffen.

Download: Bewijs Examinering taal en rekenen [pdf]