Minister reageert op brief sectororganisaties

Op 24 april heeft de minister in de Tweede Kamer gereageerd op de brief van de sectororganisaties over het implementatietraject taal en rekenen. Daarnaast heeft de minister een brief gestuurd aan de mbo-instellingen met de uitwerking van aangekondigde maatregelen in de voortgangsrapportage van 19 december 2012 op de volgende aspecten:

  • Het gewijzigde tijdpad voor invoering van de slaag-/zakregeling
  • Toevoeging van behaalde (pilot)resultaten bij het mbo-diploma
  • Toepassing van maatwerk in de examinering 2F voor het vmbo.

Het Steunpunt heeft op basis van deze laatste brief een nieuw cohortenschema gemaakt.

U kunt de brieven van minister en de bijlagen daarbij hieronder downloaden.