Servicedocument: Examineren bij derden

Het Steunpunt heeft in samenspraak met het College voor Examens, Cito en saMBO-ICT een servicedocument ontwikkeld over de afname van centrale examens buiten de eigen mbo-instelling.

Soms is het gewenst of noodzakelijk om de centrale examens taal en rekenen buiten de eigen instelling af te nemen. Dit document licht toe waar je dan rekening mee moet houden.

In het servicedocument wordt verwezen naar het Handboek COE en naar het Servicedocument ExamenTester 2.10. Deze documenten zijn - net als het servicedocument zelf - te downloaden via onderstaande links.