Taal de Baas gratis beschikbaar voor exploitanten

 

 

* update januari 2015: Domeinnaam Taal de Baas niet langer beschikbaar
* update november 2013: Einde gratis gebruik Taal de Baas

Steunpunt taal en rekenen mbo gaat het programma Taal de Baas dit voorjaar gratis sublicentiŽren aan organisaties die het willen aanbieden in het onderwijsveld.

Taal de Baas is een online diagnosticerend en remediŽrend programma voor lezen en luisteren in het mbo. Het programma kan gebruikt worden naast bestaande toetsen en methodes. Taal de Baas is in opdracht van Steunpunt mbo ontwikkeld door het ITTA (UvA), Bureau ICE en Tremani.

Diagnose en oefeningen
Het programma is (vooralsnog) gratis te gebruiken. Taal de Baas is bedoeld voor studenten in het mbo, bij wie taalachterstanden geconstateerd zijn. Kandidaten maken eerst de diagnostische toetsen, waarna het programma achterhaalt waardoor de achterstanden op het gebied van lezen, woordenschat en luisteren zijn veroorzaakt. Aansluitend komt Taal de Baas met gerichte oefeningen voor elke deelnemer.

Sublicentie en voorwaarden
Nu de eerste release van het programma klaar is, wil Steunpunt taal en rekenen mbo het ter beschikking stellen van organisaties (uitgeverijen, not-for-profit-organisaties, etc.) die Taal de Baas op de markt willen aanbieden en verder willen onderhouden en doorontwikkelen.

De exploitant van het materiaal verwerft:

 • Het gebruiksrecht op Taal de Baas voor de duur van de exploitatie;
 • Het recht om Taal de Baas naar eigen inzicht te ontsluiten tegen zelf gekozen voorwaarden (waaronder de prijs);
 • Het recht om Taal de Baas naar eigen inzicht te bewerken en verder tot ontwikkeling te brengen.

Voorwaarden:

 • Met uw organisatie wordt een exploitatieovereenkomst gesloten waarin een licentie op het gebruik en bewerking van Taal de Baas is opgenomen;
 • In dezelfde overeenkomst legt u zich vast op exploitatie en onderhoud van het product voor de periode van minimaal vijf jaar;
 • Uw organisatie moet kunnen aantonen over voldoende continuÔteit te beschikken om het product tenminste voor vijf jaar te kunnen exploiteren;
 • Uw organisatie moet geŽquipeerd zijn om een product als Taal de Baas te kunnen hosten, met alle daarbij behorende diensten als het uitgeven en beheren van inlogcodes en een functionerende helpdesk. U moet deze voorziening in stand houden gedurende de periode van exploitatie. Met Tremani is er overigens een hostingpartij beschikbaar;
 • Uw organisatie moet beschikken over voldoende capaciteit en ervaring op het gebied van marketing en sales om het product succesvol te maken;
 • Het gebruiks- en bewerkingsrecht is niet exclusief en is niet overdraagbaar.

Belangstelling?
Als u belangstelling heeft om Taal de Baas verder op de markt te brengen en door te ontwikkelen, kunt u uw organisatie aanmelden bij Steunpunt taal en rekenen mbo. Neem hiervoor contact op met adviseur Alet van Leeuwen: a.vanleeuwen@steunpuntmbo.nl. Vermeld in uw reactie:

 • uw naam;
 • naam en adres van de organisatie namens wie u uw belangstelling kenbaar maakt;
 • het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent;
 • of u al een inlogcode heeft of dat er een wilt aanvragen.

Wij nemen vervolgens contact met u op en helpen u aan alle informatie die nodig is om een besluit over exploitatie te kunnen nemen. Als u besluit een licentieovereenkomst met ons aan te gaan voor de exploitatie van Taal de Baas, regelen wij ook de spoedige overdracht van het materiaal met u. Bij grote belangstelling kan het zijn dat we een aparte informatiebijeenkomst beleggen. Hiervoor wordt u dan uiteraard uitgenodigd.