Toetsspecial: Normering met een vaardigheidsschaal

Zoals gebruikelijk bij examens, worden bij de centrale rekentoets voor het voortgezet onderwijs en de centraal ontwikkelde examens taal en rekenen in het middelbaar beroepsonderwijs cijfers toegekend. Deze cijfers worden bepaald volgens de methode 'normering met een vaardigheidsschaal'.

Met een toetsspecial worden docenten en andere betrokkenen ge´nformeerd over de normeringssystematiek bij de centrale rekentoets (vo) en bij de centraal ontwikkelde examens taal en rekenen (mbo).