Oude oproepen

 


26/11/2014 Cito zoekt docenten Engels en Nederlands

Vanwege uitbreiding van constructiegroepen voor de Centraal Ontwikkelde Examens (COE) zoekt Cito mbo-docenten Engels en Nederlands. De groepen gaan in januari van start. Lees verder...


2/7/2014 Workshopaanbod gezocht voor verdiepingsconferenties Masterplan Dyscalculie

Evenals vorig jaar gaan wij in het kader van het Masterplan Dyscalculie in december weer drie afzonderlijke conferenties organiseren voor het po/so, het vo/vso/pro en het mbo. Lees verder...


6/12/2012 Cito zoekt docenten Nederlands voor constructie COE's

Vanwege extra constructiewerk van (pilot) examens Nederlandse taal zoekt Cito mbo-docenten Nederlands in het examenjaar van een niveau 2, 3 of 4-opleiding. Lees verder...


1/2/2012 - Onderzoeksprogramma Kennis van Waarde Maken

In het onderzoeksprogramma Kennis van Waarde Maken onderzoekt Kennisnet het gebruik van ICT bij taal- en rekenonderwijs. Kennisnet doet onderzoek naar het doelmatig gebruik van ICT, de randvoorwaarden bij de organisatie daarvan en kwaliteitsverbetering van het onderwijs.


7/2/2012 - Wie doet mee? Schrijven van 1F naar 2F!

Het schrijfonderwijs op vmbo en mbo kan beter afgestemd worden op het Referentiekader Taal. Samen met docenten van vmbo, mbo en vm2-trajecten heeft SLO hiervoor twee producten ontwikkeld: een voorbeeld opdrachtenlijn van 1F naar 2F en een checklist gericht op de ontwikkeling van 1F naar 2F.


12/12/11 - Cito op zoek naar mbo-docenten Nederlands

Voor de constructie van (pilot)examens Nederlands is Cito op zoek naar mbo-docenten Nederlands die werkzaam zijn in het examenjaar van een niveau 2, 3 of 4-opleiding.


15/08/11 - Cito zoekt docenten Nederlandse taal

Wegens uitbreiding van werkzaamheden voor de constructie van (pilot)examens Taal voor mbo-4 zoekt Cito docenten die werkzaam zijn als docent Nederlands in het examenjaar van een niveau 4-opleiding in het mbo.


07/06/11 - Cito zoekt rekendocenten mbo-4

In verband met de invoering van centraal ontwikkelde examens (COE's) Nederlandse taal en rekenen in het mbo is Cito op zoek naar rekendocenten die willen meewerken aan de ontwikkeling van onder meer pilotexamens en vragenbanken.


23/05/11 - Inventarisatie Drieslag Taal: zijn we op koers?

Het ITTA zoekt roc-medewerkers willen meewerken aan de (telefonische evaluatie van de Drieslag Taal. De resultaten hiervan worden gepresenteerd op de komende studiedag van de MBO Taalcoach Academie en verwerkt in een rapport. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tiba Bolle van ITTA (e.c.bolle@uva.nl).


07/07/11 - Wilt u meewerken aan RekenAPK.nl?

RekenAPK is een educatieve website in de categorie ‘serious gaming’, met als thema 'rekenen'. Met RekenAPK onderhouden leerlingen in het vo hun rekenvaardigheid.


09/12/11 - Aanmelden centrale contactpersoon CvB

De contactpersoon die mbo-instellingen hebben doorgegeven aan het Steunpunt, speelt een essentiŽle rol bij de communicatie rondom de concretisering van beleid voor taal en rekenen. Dat geldt zeker voor de stappen die nodig zijn voor een zorgvuldige invoering van centraal ontwikkelde examinering. En aanmelding van een opleiding of locatie van een instelling voor de pre-pilot, voorbeeldexamens en pilots centrale examinering kan zelfs uitsluitend via deze contactpersoon. Waarom is dit zo strikt geregeld?


21/06/10 - Samen instellingsexamens ontwikkelen voor taal en/of rekenen

Het Steunpunt taal en rekenen mbo biedt instellingen ondersteuning aan bij het zelf ontwikkelen van de instellingsexamens Nederlandse taal en rekenen.


04/11/09 - Ontwikkeling rekenbeleid: Deel je kennis met collega’s in het land!

De ontwikkeling van rekenbeleid in het mbo staat in veel instellingen nog in de startblokken of is daar nog maar net uit vertrokken. We kunnen elkaar helpen door onze kennis en ervaring te delen, van prille ideeŽn en concepten tot meer doordachte producten. Dat doen we onder andere in netwerken. Maar daarin kan nu eenmaal niet iedereen betrokken zijn. En juist die mogelijkheid biedt Marktplaats mbo wel.