Ankeronderzoek referentiesets voor toetsontwikkelaars

Het College voor Examens (CvE) biedt ontwikkelaars van referentieniveaugerichte toetsen taal en rekenen de mogelijkheid tot het uitvoeren van een ankeronderzoek Referentiesets.

Het project Referentiesets taal en rekenen heeft als doel de prestatie-eisen van eenzelfde referentieniveau in toetsen en examens voor alle leerlingen gelijk te stellen, ongeacht het schooltype dat zij volgen. Een referentieset bestaat uit een verzameling opgaven van een bepaald referentieniveau met een bijbehorende referentiecesuur.

Via een referentieset kunnen ontwikkelaars van referentieniveaugerichte toetsen taal en rekenen de referentiecesuur van centrale toetsen en examens taal en rekenen overbrengen naar hun eigen toetsen.

De referentiesets zullen op termijn door het CvE publiek toegankelijk gemaakt worden. Het CvE wil ontwikkelaars van referentieniveaugerichte toetsen taal en rekenen in een eerder stadium eenmalig de mogelijkheid bieden tot het uitvoeren van een ankeronderzoek, om de referentiecesuur van de referentieniveaus op hun eigen toetsen over te brengen.

Er komt daarom een ‘headstart’ van juli 2013 tot juli 2014, waarbij de referentiesets - onder geheimhouding - ter beschikking gesteld worden aan deze doelgroep.

Meer informatie over deze headstart en de voorwaarden voor deelname is te vinden op de website www.referentiesets.nl.