Sectorraden bezorgd over gevolgen implementatie t+r

De sectorraden hebben op 4 maart gezamenlijk een brief gestuurd naar de Tweede Kamer. Hierin uiten zij hun zorgen over de gevolgen van het implementatietraject referentiekader Nederlands en rekenen voor leerlingen in het po, vo en mbo.

In hun brief onderschrijven de sectorraden de conclusie die minister en staatssecretaris trokken naar aanleiding van de voortgangsrapportage van december 2012: het is onverantwoord om nu al diplomaconsequenties te verbinden aan het al dan niet behaald hebben van de referentieniveaus.

De raden zijn dan ook van mening dat vanuit de politiek meer aandacht nodig is voor de complexiteit en de haalbaarheid van de implementatie van deze sectoroverstijgende onderwijsvernieuwing.

De complete brief van de raden aan de Tweede Kamer kunt u hieronder downloaden.

Aandachtspunten Raden Implementatietraject referentiekader Nederlands en rekenen [PDF]