Opschonen en archiveren data ExamenTester 2.10

De afname van de pilotexamens COE in periode 4 start op 11 maart aanstaande. Per portal account van ExamenTester MBO kan - afhankelijk van de infrastructuur van de instelling - een maximaal aantal leerlingen worden geregistreerd en ge´mporteerd. Hierdoor kan het noodzakelijk zijn dat een instelling tussen de afnameperiodes ExamenTester-data opschoont en archiveert.

Het Servicedocument ExamenTester MBO 2.10 (versie 3) bevat informatie over hoe gegevens en data binnen TestManager kunnen worden opgeschoond en welke data er bewaard dienen te worden. Het College voor Examens raadt aan om in ieder geval de examenpackages van vorige afnameperiodes te verwijderen, de procedure daarvoor wordt ook toegelicht in het servicedocument.

In het Servicedocument ExamenTester MBO 2.10, ook beschikbaar via de website van Cito, is een hoofdstuk over dit onderwerp opgenomen. U kunt het document ook downloaden via de link hieronder.

[Servicedocument ExamenTester MBO 2.10 (versie 3)