Invoering verplicht modeldiploma een jaar later

De Regeling modeldiploma mbo treedt op 1 augustus 2013 in werking.

Dat betekent voor de verschillende mbo-opleidingen het volgende:

  1. Diploma’s en resultatenlijsten die worden behaald voor eindtermgerichte opleidingen, hoeven niet te voldoen aan de Regeling modeldiploma mbo. Hieraan verandert de wijzigingsregeling niets.
  2. Voor experimentele opleidingen gericht op een kwalificatiedossier van vr 1 januari 2012 geldt de regeling uitsluitend voor diploma’s afgegeven vanaf 1 augustus 2013, en dus niet voor bijbehorende resultatenlijsten.
  3. Voor opleidingen gericht op kwalificatiedossiers vanaf 1 januari 2012 geldt de regeling zowel voor diploma’s afgegeven vanaf 1 augustus 2013 als voor de bijbehorende resultatenlijsten.

Download: Wijzigingsregeling modeldiploma mbo Staatscourant (31 december 2012)