Evaluatie tweede periode pilotexamens

De tweede periode van de pilotexamens taal en rekenen is eind januari geŽvalueerd. De presentatie van het College voor Examens kunt u hieronder downloaden.

Evaluatie tweede periode pilots COE (pdf)