Rekentoetswijzer 3S vo beschikbaar

In opdracht van het ministerie van OCW is voor het Voortgezet Onderwijs een rekentoetswijzer 3S ontwikkeld. Dit is gebeurd omdat er twijfels waren over de geschiktheid van de 3F toets voor vwo-leerlingen.

De rekentoetswijzercommissie 3S kreeg begin 2012 van het ministerie van OCW de opdracht om - als uitgangspunt voor de rekentoets vo - een rekentoetswijzer 3S samen te stellen, inclusief voorbeeldopgaven. Deze rekentoetswijzer is nu beschikbaar.

De rekentoetswijzer is tot stand gekomen in afstemming met docenten, inhoudelijk deskundigen en andere relevante partijen en er is geen overlap tussen de rekentoets vwo en wiskunde. OCW besloot tot de ontwikkeling van de rekentoetswijzer 3S, omdat experts en docenten vraagtekens zetten bij de geschiktheid van de eerder ontwikkelde rekentoetswijzer 3F voor vwo-leerlingen.

Met de rekentoetswijzer 3S wil de minister nagaan of dit niveau inderdaad tot een voor deze leerlingen geschiktere rekentoets kan leiden. Een losse bijlage doet verslag van de veldraadpleging.