Cito zoekt docenten Nederlands voor constructie COE's

Vanwege extra constructiewerk van (pilot) examens Nederlandse taal zoekt Cito mbo-docenten Nederlands in het examenjaar van een niveau 2, 3 of 4-opleiding.

De invoering van centraal ontwikkelde examens (COE’s) voor taal en rekenen in het mbo is in volle gang. Na de ontwikkeling van prototypes en het voorbeeldexamen werken constructiegroepen nu aan de ontwikkeling van examens voor de pilotjaren voor de opleidingen MBO 2, 3 en 4 voor taal en rekenen. Het examen Nederlandse taal bestaat uit de onderdelen Lezen en Kijk- Luisteren op niveau 2F en 3F van het Referentiekader Taal.

Als examenconstructeur werkt u mee aan de productie van de pilotexamens. U zoekt programma’s voor kijk-luisteren of leesteksten en construeert opgaven. Dit werk doet u grotendeels thuis. De constructiegroepen komen ook bij elkaar om productie en voortgang te bespreken. 

Meer informatie