Dyscalculie-protocol mbo beschikbaar

Het protocol Ernstige RekenWiskundeproblemen en Dyscalculie 3 voor het mbo is gereed. Het protocol ERWD 3 biedt een leidraad waarmee men in het mbo kan werken om iedere student goed rekenonderwijs te geven. De focus ligt daarbij op de rekenzwakke studenten.

Het protocol ERWD 3 richt zich in het bijzonder op het signaleren van allerlei vormen van rekenzwakte en op het bieden van rekenonderwijs dat aansluit bij deze verscheidenheid aan rekenniveaus. Doel blijft dat zoveel mogelijk studenten voor het door hen gewenste beroep kunnen afstuderen, inclusief de daarvoor noodzakelijke rekenvaardigheid.

Het protocol biedt vele handreikingen aan mbo-instellingen om studenten goed rekenonderwijs te geven en benadrukt dat goed rekenonderwijs staat of valt met de professionaliteit van docenten en een adequate begeleiding van studenten. Het rekenonderwijs in het mbo heeft te maken met een enorme variŽteit aan studenten in veel verschillende opleidingen. Ook kan het rekenniveau van de studenten enorm uiteenlopen.

Het protocol kan worden besteld via de website van de NVORWO, www.nvorwo.nl. De digitale versies van de samenvatting en het volledige protocol vindt u hieronder.

Er is ook een Protocol ERWD verschenen voor het voortgezet onderwijs. Dit vindt u op de website van het Steunpunt taal en rekenen vo.

Download: