Interview: Nynke de Boer (CvE)

'In 2010 is het CvE een aanbestedingstraject gestart voor de bouw van het nieuwe Computer Examen Systeem, CES. Het ontwikkeltraject is in volle gang en de eerste versie zal naar verwachting in 2013 getest kunnen worden door de vier mbo-instellingen die deelnemen aan de klankbordgroep.

Begin 2014 zal een versie worden opgeleverd die door de mbo-instellingen kan worden beproefd met voorbeeldexamens, waarna in het schooljaar 2014-2015 kan worden opgeschaald. Als alles voorspoedig verloopt zal ExamenTester na 2015 niet meer worden ingezet.

Naast allerlei verbeteringen 'onder de motorkap' biedt CES een aantal in het oog springende voordelen ten opzichte van ExamenTester. CES ondersteunt diverse platforms en maakt online afnames mogelijk. Verder is de gebruiksvriendelijkheid flink verbeterd. Zo biedt CES een ingebouwd vergrootglas, een verbeterde rekenmachine, digitaal kladpapier en de mogelijkheid om in secties te kunnen bladeren. Daarmee kan er -met uitzondering van de hoofdrekenopgaves- ook gebladerd worden door het examen rekenen.

Goede ontwikkelingen dus… maar ook een heel intensief tijdpad! Voor de laatste ontwikkelingen zie www.cve.nl.'