Interview: Ton Kuiper (ROC Aventus)

'Wij zetten gedurende de eerste helft van de opleiding fors in op taal en rekenonderwijs. Als studenten door formatieve toetsing hebben aangetoond dat ze het eindniveau hebben bereikt dan geeft de docent aan dat ze op mogen voor het examen. De student boekt dan in onze ELO het type examen, een examenmoment en een examenlocatie. Het systeem bewaakt de bezetting van de ruimtes. Deze werkwijze is niet alleen geschikt voor de eerste poging, maar ook voor de herkansingen.

Wij weten van tevoren niet exact hoeveel kandidaten een examen gaan boeken. We zien gedurende het proces wel de resterende capaciteit. Als die krap dreigt te worden, kunnen we alsnog extra examenmomenten openzetten. Op die manier voorkomen we dat we aan het einde van de inschrijfperiode met half gevulde examenruimtes blijven zitten.

Er is in onze aanpak geen relatie met het rooster. Verder zal een aantal studenten moeten reizen naar de examenlocatie. Lesuitval is gedurende deze examenperiodes dus niet te voorkomen, maar we houden het op deze manier waarschijnlijk wel goed organiseerbaar.'