Interview: Jan Bartling (saMBO-ICT)

Wij helpen de instellingen bij de voorbereidingen op de COE's. Bijvoorbeeld door dit HoeZo boekje te ondersteunen! Ook hebben we publicaties uitgebracht over het procesmodel examinering, over de uitbesteding van de centrale examens en een kostenmodel waarmee instellingen inzicht kunnen krijgen in de interne en externe kosten van de COE's.

Naast deze zichtbare vormen van ondersteuning helpen we ook indirect, bijvoorbeeld door de technische randvoorwaarden te helpen verbeteren. Zo hebben we onderzoek laten doen naar de testprocedures van de examensoftware en op basis daarvan aanbevelingen gedaan om de betrouwbaarheid van de afname te vergroten. De beste manier om de betrouwbaarheid te vergroten ligt echter in handen van de instellingen zelf: serieus deelnemen aan de pilots.

En het klinkt misschien gek, maar alles wat er bij die pilots misgaat is meegenomen! Het is dan zaak om niet te gaan wijzen naar anderen, maar je steeds af te vragen: wat kan ik hiervan leren, hoe kan ik mij hier een volgende keer op voorbereiden. Met die instelling heb ik er alle vertrouwen in dat we voor de COE's gaan slagen!'