Interview: Rianne Reichardt (Steunpunt taal en rekenen mbo)

Rianne Reichardt, adviseur bij Steunpunt taal en rekenen mbo, over de ondersteuning van de instellingen.

'Wij merken dat er veel vragen leven over de examinering van taal en rekenen. Voor een deel gaan die over de COE's en dan vooral over de verschillende regels voor de verschillende cohorten. Ik merk echter dat de kaders voor de centrale examinering vrij duidelijk zijn, mede dankzij de goede voorlichting vanuit het CvE. Bovendien wordt de inhoud van het examen aangeleverd.

Bij de instellingsexamens ligt dat anders. Die zijn lastiger te organiseren omdat de verantwoordelijkheid voor de inhoud bij de instelling ligt. Hoe ontwikkel je een goed examen? Welke mix van exameninstrumenten kan daarbij worden ingezet? Welk gedeelte kopen we in en wat ontwikkelen we zelf? En dat alles in het licht van de nieuwe referentieniveaus.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over het onderwijs dat daar aan voorafgaat. Het Steunpunt helpt de instellingen, bijvoorbeeld door reken- en taalconferenties en docentennetwerken te faciliteren. Ook ondersteunen wij diverse projecten ten behoeve van de professionalisering van docenten. Wij hopen op die manier een echte steun in de rug te zijn voor de instellingen!'