RekenGroen: rekenen in de groene praktijk

In opdracht van de AOC raad heeft het project RekenGroen praktijkgerichte modules ontwikkeld voor het aanleren en onderhouden van het rekenen op niveau 2F, zowel voor de bovenbouw van het vmbo en de aansluitende mbo-opleidingen.

Het project RekenGroen is mogelijk gemaakt door een subsidie van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en omvat drie thematische modules en een ondersteunende rekenmodule:

  • Tuincentrum
  • Stadsboerderij
  • IJsfabriek
  • Rekenmodule

De thematische modules bevatten rekenopdrachten in een groene context. Elke module:

  • heeft een omvang van circa 20 lesuren en kan worden aangevuld met circa 10 lesuren uit de ondersteunende modules;
  • bestaat uit ongeveer 9 hoofdstukken die betrekking hebben op verschillende onderwerpen uit de beroepsgerichte programma's;
  • bevat voorbeelden van of verwijzingen naar bijpassende praktijkopdrachten;
  • bevat rekenopdrachten uit alle domeinen van het referentiekader rekenen en verwijzingen naar verwante opdrachten in de ondersteunende rekenmodule;
  • is per hoofdstuk getypeerd naar: rekenonderwerp(en); beroepsgerichte vakken; hoofdthema('s) groen;
  • bevat per hoofdstuk 2 toetsvragen.

Het RekenGroen materiaal sluit aan op de praktijk en verhoogt de rekenvaardigheden van de leerlingen. Het is geschikt voor elke leerling in vmbo en mbo groen ongeacht het beroepsgerichte programma dat de leerling volgt.

RekenGroen dekt referentieniveau 2F en bereidt leerlingen zowel voor op de verplichte rekentoets of het rekenexamen als op het rekenen in praktijkexamens en -toetsen. Het kan zowel gebruikt worden in rekenlessen als in het beroepsgerichte deel van de opleiding.

www.rekengroen.nl