APS: Effectief taal en rekenen in de bbl

APS organiseert op donderdagmiddag 6 december in Nieuwegein een inspiratiebijeenkomst over taal en rekenen in de beroepsbegeleidende leerweg.

Het halen van de referentieniveaus taal en rekenen in de bbl is op veel instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs echt een probleem, voor deelnemers ťn docenten. Niemand weet wat de eerste resultaten van de examens zullen zijn. Zeker is in ieder geval dat de tijd voor lessen heel beperkt is en de motivatie van deelnemers voor taal en rekenen soms ver te zoeken is.

Tijdens de bijeenkomst 'Effectief taal en rekenen in de bbl' presenteert APS onder meer werkwijzen om taal- en rekenvaardigheid te koppelen aan beroepssituaties met ondersteuning in de les Nederlands en rekenen en ideeŽn omtrent de plek en organisatie van taal in de BBL.

Meer informatie en aanmelden