Alledaags rekenen: inschrijven kan nog!

Op 21-11-12, woensdag 21 november aanstaande, organiseert het Steunpunt taal en rekenen mbo alweer voor de vierde keer een conferentie over rekenen in het mbo. Het motto is dit keer 'Alledaags rekenen'. 

Hoe wordt rekenen elke dag weer vormgegeven op mbo-instellingen? Die vraag staat tijdens 'Alledaags rekenen' centraal. In een groot aantal workshops - merendeels gegeven door docenten van mbo-instellingen, soms samen met ondersteuningsinstellingen of uitgevers - wordt deze vraag verder uitgediept.

De conferentie richt zich vooral op rekendocenten en docenten in de beroepsgerichte vakken waarin rekenen een rol speelt. Daarnaast zijn ook projectleiders, beleidsmedewerkers en managers die zich bezig houden met de implementatie van de referentieniveaus en de centrale examinering van harte welkom.

'Alledaags rekenen' vindt plaats op woensdag 21 november 2012 in NBC Nieuwegein. Deelnemersbijdrage € 150,- (incl. btw). U kunt zich aanmelden voor 'Alledaags rekenen' via het inschrijfformulier. Na het invullen van uw gegevens kunt u uw keuze aangeven voor drie workshops en een presentatie (meer hierover in het programma). Alle deelnemers aan de conferentie ontvangen het Protocol ERWD 3 voor het mbo.