CvE organiseert infobijeenkomst Referentiesets taal en rekenen

Het College voor Examens (CvE) organiseert op vrijdag 9 november een informatiebijeenkomst over het project Referentiesets taal en rekenen. De bijeenkomst is bedoeld voor medewerkers van de onderwijssectorraden en onderwijsadvies-organisaties die zich richten op referentieniveaus taal en rekenen.

  Het doel van de bijeenkomst is informatie te geven over het project Referentiesets taal en rekenen en het verwachte tijdpad. Er is verder volop gelegenheid om vragen te stellen over het project.  
Tijdens de bijeenkomst zullen geen concrete opgaven worden gepresenteerd, maar zal wel inzicht worden gegeven in de keuzes die gemaakt worden bij het samenstellen van de referentiesets.

Inhoud
Op 1 augustus 2010 is de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen van kracht geworden. Deze wet geldt voor alle onderwijssectoren en draagt daarmee zorg voor inhoudelijke samenhang tussen deze sectoren. Inmiddels zijn reeds middelen beschikbaar die zicht geven op de referentieniveaus. Zo heeft SLO de referentieniveaus op verschillende manieren geconcretiseerd.

De syllabi en toetswijzers van het CvE omschrijven wat er van een leerling verwacht kan worden op een centrale toets of examen. Verder geven de Steunpunten taal en rekenen vo en mbo een overzicht van het aanbod aan leermiddelen, toetsen, volgsystemen, nascholing en (beleids)ondersteuning op het gebied van de referentieniveaus taal en rekenen.

Referentiesets
De referentiesets taal en rekenen laten zien welke set van opgaven passen bij een bepaald referentieniveau en geven aan hoeveel van die opgaven goed moeten worden gemaakt (prestatiestandaard) om het referentieniveau te halen. De referentiesets richten zich dus op het eindniveau. Via de referentiesets is het mogelijk om toetsen die geschikt zijn voor verschillende schooltypen te vergelijken en te voorzien van een vergelijkbare prestatiestandaard.

Doelgroep
De bijeenkomst over het project Referentiesets taal en rekenen is bedoeld voor medewerkers van onderwijssectorraden en onderwijsadvies-organisaties die producten en diensten bieden die scholen voorbereiden op de centrale toetsen en examens taal en rekenen. Onderwijssectorraden en onderwijsadvies-organisaties krijgen geregeld vragen over de manier waarop de referentieniveaus geconcretiseerd kunnen worden. En van de middelen waarmee dat kan, zijn de referentiesets taal en rekenen.

Praktische informatie
Datum en tijd: vrijdag 9 november 2012, van 13.00 – 15.00 uur,
Locatie: Cursus- en vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9,
3531 AJ te Utrecht (route).

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door een mail te sturen naar refsets@cve.nl. Vermeld daarbij de contactgegevens van degene die namens uw organisatie bij de bijeenkomst aanwezig zal zijn (n afgevaardigde per organisatie). U kunt zich t/m vrijdag 19 oktober aanmelden voor de bijeenkomst.

Meer informatie
Indien u voorafgaand aan de bijeenkomst al wat meer wil weten over het project Referentiesets taal en rekenen, kunt u hierover meer lezen op de website www.referentiesets.nl.

Programma
Het programma van deze bijeenkomst is als volgt:

  • 13.00 uur: Inloop met koffie en thee
  • 13.15 uur: Welkom en toelichting programma (CvE)
  • 13.20 uur: Toelichting achtergrond en kaders project Referentiesets taal en rekenen (OCW)
  • 13.30 uur: Toelichting project Referentiesets (Cito)
  • 13.50 uur: Toelichting tijdpad project Referentiesets (CvE)
  • 14.00 uur: Vragen
  • 14.15 – 15.00 uur: Afsluiting en borrel