Mbo-scan Studiesucces met dyslexie en dyscalculie

Voor alle studenten in het mbo gelden sinds 1 augustus 2010 generieke eisen voor de beheersing van Nederlandse taal en rekenen. Dit geldt ook voor studenten met dyslexie en dyscalculie of ernstige rekenproblemen.

Mbo-instellingen zitten met het vraagstuk: hoe kunnen deze studenten aan de taal- en rekeneisen voldoen? Het is duidelijk dat ze extra begeleiding nodig hebben om optimaal in het mbo te kunnen presteren. Hoe is dat op uw instelling? Heeft u inzicht in uw activiteiten, knelpunten en behoeften met betrekking tot de studenten met dyslexie, dyscalculie of ernstige rekenproblemen?

De mbo-scan 'Studiesucces met dyslexie en dyscalculie' geeft u dit inzicht. De scan is opgebouwd rondom de volgende aandachtspunten ten aanzien van dyslexie, dyscalculie en ernstige rekenproblemen: beleid en visie, communicatie, uitvoering in de praktijk, facilitering, sturing en evaluatie. Daarnaast geeft de scan inzicht in de behoeften en knelpunten rondom de begeleiding van studenten met dyslexie, dyscalculie of ernstige rekenproblemen.

Om een volledig beeld van uw opleiding(en) te krijgen, kent de scan onderdelen voor verschillende betrokkenen in het onderwijsteam, te weten: de opleidingsmanager en/of teamleider, onderwijsbegeleiders, docenten en studenten. Met de uitkomsten van de scan kunt u binnen uw team uw zorgbeleid en het onderwijs voor studenten met dyslexie, dyscalculie of ernstige rekenproblemen aanscherpen.

De scan kan op eenvoudige wijze door u zelf worden uitgevoerd. Na deelname krijgt u een automatische terugkoppeling van de resultaten voor uw opleiding(en).

Studiemiddag en ondersteunende toolkit
U kunt de scan geheel zelfstandig voor uw opleiding/instelling uitvoeren, maar tijdelijk bestaat de gelegenheid om gratis gebruik te maken van ondersteuning door een adviseur van APS, CPS, CINOP of KPC. De adviseur geeft leiding aan een studiemiddag die door u zelf wordt georganiseerd. Tijdens deze studiemiddag wordt gezamenlijk de scan ingevuld en kunt u direct met de resultaten aan de slag. Onder leiding van een onderwijskundig adviseur werkt u als team planmatig aan uw stappen t.a.v. de verdere ontwikkeling en implementatie van dyslexieČ/dyscalculiebeleid. Hiervoor is een ondersteunende toolkit beschikbaar, die u na de studiemiddag ontvangt.

In deze toolkit treft u een handleiding, een stappenplan, een gespreksleidraad met richtinggevende vragen en werkvormen aan die gebruikt kunnen worden voor eigen werkbijeenkomsten of studiemiddagen. Tevens bevat de toolkit een presentatie om uw medewerkers te voorzien van achtergrondinformatie over de invoering van de referentieniveaus en de kwalificatie-eisen.

Aanmelden voor de studiemiddag
Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om gratis met een adviseur aan de slag te gaan met de resultaten van de scan, kunt u zich aanmelden via het online inschrijfformulier.

Meer informatie en aanmelden voor zelfstandige deelname
Voor meer informatie over de wijze van deelname zonder adviseur klikt u hier. Ook als u zich wilt aanmelden voor de studiemiddag kunt via deze link eerst meer informatie krijgen over de scan zelf. Daarna kunt u zich alsnog aanmelden voor de studiemiddag.