Onderzoek rekenen en ict

In opdracht van Kennisnet voert Freudenthal Instituut een onderzoek uit naar het gebruik van digitale (hulp)middelen bij het rekenonderwijs in het po, vo en mbo. Voor dit onderzoek is een vragenlijst ontwikkeld om het huidige gebruik te inventariseren.

De resultaten van deze enquête worden gebruikt bij het schrijven van een handreiking voor docenten po, vo en mbo. De handreiking zal half november 2012 verschijnen in de vorm van een (online) publicatie voor het dossier taal/rekenen van Kennisnet. Het invullen kost ongeveer vijf minuten. U kunt nu rechtstreeks naar de vragenlijst