13 september 2010: Bijeenkomst contactpersonen COE

Het College van Examens, het Steunpunt taal en rekenen mbo en contactpersonen van diverse mbo-instellingen kwamen op 13 september bij elkaar in Utrecht.

Op de agenda stond het verhelderen van de rol van de contactpersonen bij de concretisering van beleid voor taal en rekenen. Er werd gesproken over de rol van de contractpersonen bij het implementatieproces en ook werd de behoefte aan ondersteuning daarbij in kaart gebracht.

Het verslag van de bijeenkomst kunt u (als PowerPoint) downloaden via de link hieronder.