Mbo Taalacademie

De Mbo Taalacademie is een expertnetwerk voor iedereen die zich professioneel bezig houdt met taalontwikkeling en taaldidactiek Nederlands in het mbo.

Visie van de Mbo Taalcademie op taalontwikkeling in het mbo
De opdracht van taaldocenten, taalcoaches en taalco÷rdinatoren in het mbo is de taalvaardigheid Nederlands van studenten op het juiste (examen)niveau te krijgen. De Mbo Taalacademie is ontstaan vanuit de behoefte aan uitwisseling op landelijk niveau. De academie draagt bij aan de professionalisering van de professionals die zijn betrokken bij onderwijs, toetsing en examinering van het Nederlands in het mbo.

Lidmaatschap Mbo Taalacademie
Inhoud lidmaatschap

  • Gratis deelname aan drie studiedagen;
  • Toegang tot de website en deelname aan het platform;
  • Uitwisseling van actuele informatie, materialen en artikelen.

Kosten lidmaatschap
Elk lid betaalt per schooljaar een vaste bijdrage voor het lidmaatschap van de Mbo Taalacademie. Het lidmaatschap loopt van 1 september tot 31 augustus. Het lidmaatschap loopt automatisch door, tenzij het is opgezegd voor 1 juli van dat schooljaar.

  • Taalcoaches en taaldocenten: € 350,-
  • Overigen (ondersteuners, beleidsmedewerkers en staf): € 565,-

Kosten per studiedag

  • Leden: gratis
  • Niet-leden: € 250,-

Meer informatie
Inhoud studiedagen: Tiba Bolle, ITTA: tiba.bolle@itta.uva.nl, tel.: (020) 525 24 48
Aanmelding: Secretariaat ITTA: info@itta.uva.nl, tel.: (020) 525 38 44
Meer informatie vindt u op www.mbotaalacademie.nl of in de flyer