Netwerken taal

De netwerken taal en rekenen zijn van groot belang voor het Steunpunt. Ze bieden een platform om leraren direct en actief te betrekken bij ontwikkeling en uitvoering van beleid en de ondersteuning daarbij.

Op deze pagina vindt u informatie over de netwerken taal. Wat doen deze netwerken? Wanneer komen ze bij elkaar? Wat leveren deze bijeenkomsten op? 

 


Mbo Taalacademie

De Mbo Taalacademie is een expertnetwerk voor iedereen die zich professioneel bezig houdt met taalontwikkeling en taaldidactiek Nederlands in het mbo.

Meer informatie


SLO Talennetwerken

In de SLO Talennetwerken ontmoeten mbo-docenten Nederlands, Duits, Engels, Frans en Spaans elkaar. Ze houden actuele ontwikkelingen bij, wisselen ervaringen uit, ontwikkelen gezamenlijk werkvormen of materialen. Zo vergroten ze hun deskundigheid in het vormgeven van competentiegericht talenonderwijs dat voldoet aan de huidige eisen.

Meer informatie


Platform Taal in mbo

Taal in mbo is een expertgroep van de MBO Raad, bedoeld voor medewerkers van bekostigde mbo-instellingen die zich bezighouden met taalbeleid (Nederlands). Dit kunnen taalexperts of beleidsmedewerkers zijn, maar ook teamleiders of onderwijsdirecteuren.

Meer informatie