Referentiekader MVT in het mbo (oktober 2010)

16 mei 2011

Begin oktober 2010 is het Referentiekader MVT in het mbo gepresenteerd. Dit document dient als handzame vervanging en update van het in 2001 gepubliceerde Europees Referentiekader. De verwachting is dat dit document in de loop van 2011 opgenomen zal worden in formele regelgeving.