Brief minister: Regelgeving examinering

11 april 2012

Centrale examinering Engels niveau 4 verplicht vanaf studiejaar 2017-2018. Dat is een van de onderwerpen die aan de orde komen in de brief die de minister begin 2012 heeft verstuurd aan de mbo-instellingen. De brief beschrijft beoogde wijzigingen in de regelgeving voor examinering en diploma's mbo.

De meeste voornemens waren al bekend uit het concept Examen- en kwalificatiebesluit, dat in juni 2011 is gepubliceerd voor internetconsultatie. Het gaat om de indeling van het examen in specifieke (beroepsgerichte) en generieke examenonderdelen (Nederlandse taal, rekenen, Engels en loopbaan en burgerschap), de invoering van centrale examinering Nedrlandse taal en rekenen voor de niveaus 2 en 3 en de verplichting van Engels voor niveau 4. De brief kondigt ook voorschriften voor het mbo-diploma en de resultatenlijst aan.

De consultaties over het concept Examen- en kwalificatiebesluit hebben nog wel tot enkele aanpassingen geleid. Die aanpassingen hebben we in een nieuwe versie van het servicedocument bij het Examen- en kwalificatiebesluit duidelijk aangegeven, in een afwijkende kleur (zie het servicedocument Wijziging Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB, aangevulde versie).

Naar aanleiding van de brief van 9 januari 2012 hebben we ook de cohortenschema's geactualiseerd en in één document bijeengezet.

Via onderstaande links kunt u de brief van de minister en het aangevulde servicedocument downloaden.

Meer informatie