Vertraging mbo-scan dyslexie en dyscalculie

Na de succesvolle conferenties 'Studiesucces met dyslexie en dyscalculie in mbo' georganiseerd door de Landelijke Pedagogische Centra, CINOP en het Steunpunt taal en rekenen mbo zouden mbo-opleidingen vanaf half juni de mogelijkheid krijgen kosteloos de mbo-scan in te vullen. Deze scan is een instrument om zicht te krijgen op de activiteiten, knelpunten en behoeften met betrekking tot studenten met dyslexie en dyscalculie in het mbo.

De ontwikkeling van deze scan heeft echter vertraging opgelopen. Oorzaak is een reeks technische problemen en inhoudelijk noodzakelijke aanpassingen. Vanuit het oogpunt van kwaliteit dienen deze zaken opgelost te worden voordat de scan kan worden ingezet. De verwachting is dat de scan in de tweede helft van augustus gereed is. Als de scan beschikbaar is, zullen wij dit weer publiceren op de website en via een flitsbericht.