Steunpunt taal en rekenen mbo

Het taal- en rekenonderwijs is volop in beweging. OCW wil in alle onderwijssectoren het taal- en rekenniveau op orde brengen. Met zogenaamde referentieniveaus worden voor alle onderwijsniveaus de eisen voor taal en rekenen vastgesteld. Het is aan de scholen zelf om het onderwijs zo in te richten, dat leerlingen dat niveau halen. Het Steunpunt taal en rekenen mbo springt in op deze ontwikkelingen.

De werkzaamheden
Het Steunpunt ondersteunt scholen bij de intensivering van het taal- en rekenonderwijs in het mbo. Het is een tijdelijke organisatie en ingesteld door OCW. Het Steunpunt voorziet scholen in hun behoefte aan informatie over geschikte leermiddelen en onderwijsmethodes. Ook informeert het Steunpunt scholen over wet- en regelgeving over bijvoorbeeld toetsing en examinering.
De vraag van de scholen is steeds leidend.

Makelaar
Het Steunpunt fungeert als een makelaar. Het zorgt ervoor dat scholen in contact kunnen komen met aanbieders op het gebied van taal- en rekenonderwijs. Het gaat dan bijvoorbeeld om beschikbare leermiddelen en producten, zoals taalvolgsystemen en diagnose-instrumenten. Maar bijvoorbeeld ook om interessante projecten. Alle mbo-instellingen kunnen gebruikmaken van het Steunpunt. Met name voor managers, docenten en beleidsmedewerkers is het Steunpunt waardevol.