Presentaties

 


Presentatie Steunpunt tijdens Entreeconferentie

14/10/2015 Download hieronder de presentatie van het Steunpunt taal en rekenen mbo tijdens de conferentie 'Nederlandse taal en rekenen in de entreeopleiding', die plaatsvond op 6 oktober 2015:


Presentaties Steunpunt tijdens docentendag BTG Handel

Op 26 maart 2015 vond de docentendag van de Bedrijfstakgroep (BTG) Handel plaats in De Reehorst in Ede. Het Steunpunt taal en rekenen mbo verzorgde twee presentaties:


Opbrengsten flitsbijeenkomst Rekenen, 6 februari 2015

Download de opbrengsten van de flitsbijeenkomst over rekenen van 6 februari 2015:


Opbrengsten flitsbijeenkomst Engels, 6 februari 2015

Download de opbrengsten van de flitsbijeenkomst over de pre-pilot centraal examen Engels van 6 februari 2015:


Presentatie Steunpunt tijdens studiedag Mbo Taalacademie

Op 30 januari 2015 vond onder de noemer 'Zelfregie op taal, het motiveren en activeren van de mbo-student’ een studiedag plaats van de Mbo Taalacademie. Tijdens de presentatie van het Steunpunt Taal & Rekenen mbo kwamen negen veelgestelde vragen aan de orde. Download de presentatie van het Steunpunt Taal & Rekenen mbo.


Diverse presentaties Steunpunt

De medewerkers van het Steunpunt Taal & Rekenen mbo hebben in het najaar van 2014 tijdens diverse bijeenkomsten presentaties gehouden:


Presentatie Steunpunt tijdens studiedag Mbo Taalacademie

Op 16 mei 2014 vond onder de noemer 'Motivatie voor taalonderwijs' een studiedag plaats van de Mbo Taalacademie. Download de presentatie van het Steunpunt Taal & Rekenen mbo.


Opbrengsten zesde bijeenkomst netwerk contactpersonen COE

Op 15 april 2014 vond bij Aristo in Utrecht de zesde netwerkbijeenkomst van de contactpersonen COE plaats. Download de opbrengsten:


Opbrengsten conferentie Masterplan Dyscalculie 

Op 9, 11 en 12 december 2013 zijn er respectievelijk voor het vo/vso, po/so en mbo in Bunnik conferenties gehouden over het Masterplan Dyscalculie (en ernstige rekenproblemen). Via deze link kunt u de presentaties downloaden.


Opbrengsten vijfde bijeenkomst netwerk contactpersonen COE

Op 14 november 2013 vond de vijfde netwerkbijeenkomst van de contactpersonen COE plaats in het Postillon motel Bunnik. Downlad de presentatie van Steunpunt Taal & Rekenen mbo, de presentatie van ROC van Amsterdam en de presentatie van ROC Rijn IJssel.


Protocol Ernstige Reken- en Wiskundeproblemen en Dyscalculie

Zowel de samenvatting van als het gehele protocol Ernstige Reken Wiskunde problemen en Dyscalculie voor het mbo is gereed. Het protocol is naar alle mbo-instellingen gestuurd, maar u kunt het hier ook downloaden.


Opbrengsten vierde bijeenkomst netwerk contactpersonen COE

Op dinsdag 16 april 2013 kwamen de contacpersonen COE voor de vierde keer bij elkaar in Vergadercentrum Domstad in Utrecht. Download de presentatie van Steunpunt Taal & Rekenen mbo, College voor Examens en Cito en de presentatie van College voor Examens over deelnemers met een beperking.


Opbrengsten derde bijeenkomst netwerk COE

Op dinsdag 13 november kwamen de contactpersonen COE voor de derde keer bij elkaar in Vergadercentrum Domstad in Utrecht. Download de presentatie van Eureka en de presentatie van Computron.


Opbrengsten tweede bijeenkomst netwerk COE

Op dinsdag 19 april kwamen de contactpersonen COE voor de tweede keer bij elkaar in Vergadercentrum Domstad in Utrecht. Download hier de presentatie van het Albedacollege en de presentatie van het Zadkine college.


Opbrengsten eerste bijeenkomst netwerk COE

Op dinsdag 22 november kwamen de contactpersonen COE voor het eerst bij elkaar in vergadercentrum Domstad in Utrecht. Download hier de presentatie van ROC Aventus en de presentatie van ROC A12.


Lancering Taal de Baas

16 mei 2011 Op vrijdag 13 mei 2011 is Taal de Baas gelanceerd: een webbased diagnostisch instrumentarium om taalachterstanden op te sporen (lezen en luisteren).


Opbrengsten conferentie Taal Werkt!

8 april 2011 Op donderdag 7 april 2011 organiseerde het Steunpunt taal en rekenen mbo samen met drie taalnetwerken en de Netwerk Academy de conferentie ‘Taal werkt!. Klik hier voor de opbrengsten van die dag.


Flitsbijeenkomst MVT

15 maart 2011 Op dinsdag 15 maart 2011 organiseerde het Steunpunt taal en rekenen mbo in samenwerking met de Netwerk Academy de eerste Flitsbijeenkomst MVT. Hier vindt u de presentaties die tijdens deze bijeenkomst werden gegegeven.


Themaochtenden taal en rekenen BTG esb&i

19 januari 2011 Op 11 en 18 januari 2011 zijn voor de kenniskringen van de bedrijfstakgroep Economisch-Administratieve Beroepen, Sociaal-Juridische Dienstverlening, Beveiliging en ICT informatieve bijeenkomsten georganiseerd over taal en rekenen.


Bijeenkomst contactpersonen COE 

13 september 2010 Het College van Examens, het Steunpunt taal en rekenen mbo en contactpersonen van diverse mbo-instellingen kwamen op 13 september bij elkaar in Utrecht.


Taal is cruciaal: de verbinding centraal!

14 maart 2010 Op 12 maart 2010 organiseerde het Steunpunt taal en rekenen mbo en de herontwerpschool samen met de Taalcoach Academie (ITTA), het Netwerk Taal (SLO) en het Platform Taal in mbo (CINOP) een landelijke taaldag ‘Taal is cruciaal: de verbinding centraal’.


Flitsbijeenkomst over examinering taal en rekenen

12 februari 2010 De presentaties van de flitsbijeenkomst op 12 februari 2010. Over de brief van staatssecretaris van 9 december 2009 over examinering van taal en rekenen in het mbo. En over de brief aan de scholen over de uitwerking daarvan.


Taal en rekenen in het mbo: wat is er gaande?

12 november 2009 Presentatie over taal en rekenen in het mbo voor managementdag van stichting platforms vmbo. 


Flitsbijeenkomst over Referentiekader en Uitvoeringsplan

20 november 2009 De presentaties van de flitsbijeenkomst op 20 november 2009 over het referentiekader en het Uitvoeringsplan.


Landelijke startconferentie netwerk rekenen

4 november 2009 De presentaties van de Landelijke startconferentie netwerk rekenen op 4 november 2009.


Flitsbijeenkomst over Digitale Veldraadpleging

8 juni 2009 De presentaties van de flitsbijeenkomst van 18 juni 2009 over de veldraadpleging over het prototype centraal ontwikkelde examens.


Eerste flitsbijeenkomst Steunpunt mbo

Februari/maart 2009 De presentaties van de eerste flitsbijeenkomsten, begin 2009. Aanleiding: de brief van de staatssecretaris van 22 december 2008.